Tefsir alanında yüksek lisans tezleri

Yüksek Lisans Tezi - Bilkent University

Ders programı Tefsir biliminin dallarıyla ilgili çeşitli derslerden (Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Kur'an Semantiği, Hermenötik, ÇAğdaş Tefsir Problemleri, Mukayeseli Tefsir Metinleri, Kur'an İlimleri ve Kaynakları, Kur'an Tarihi) oluşur. Her öğrenci Tefsir alanında tez yapmak zorundadır. Sigma Tez Merkezi - Araştırma Şirketi | Akademik Tez ...

Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Tefsir. YAYINLAR. Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap; 1 Ebû 'Ubeyd Kâsım b. Yüksek Lisans Tezi; 1 Kur'ân'da Emanet Kavramı, (Danışman: Ali Galip 

Akademisyen olmak istiyorsanız yayınlanan son yönetmelik maddesine göre tezsiz yüksek lisans eğitiminin bir etkisi yoktur. Tezsiz yüksek lisans bitirmiş de olsanız doktora başvurularında lisans mezunu olarak kabul edilirsiniz. Bu durumda da 2,55 not ortalaması doktora başvurusu için yetmez. TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS … Alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri-II”2 isimli makalenin ar-dından 9 yıl gibi bir süre geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada 2004 yılından 2013 yılına kadar yapılan tezlerin dökümünü vermeye çalışacağız. Bu dokuz yıl-lık sürede 73 adet doktora, 253 adet yüksek lisans tezinin yapıldığını tespit ettik. Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE. Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet üzerinden verilmektedir. Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin …

Finans Alanında En İyi Yüksek Lisans ve Doktora Tezi ...

Her öğrenci Tefsir alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Tefsir Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir. Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle). Pedogojik  TEZLİ YÜKSEK LİSANS. TEZ TESLİM ÖNCESİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış tez Danışman öğretim üyesi  rarlanma Metodları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni- versitesi tırma, anılan sebeple bir ilk ve İbn Arabî ile ilgili tefsir alanında yapılacak ça-. ALAN BİLGİSİ. İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri İlk Dönem Tefsir Çalışmaları, Yüksek Lisans, (2019-2020). Kur'An yönetilen tezler. Yüksek  11 Eyl 2018 Bu bölümde İslam Alanında Tez Konuları işlenmiştir. Eğer siz de İslam alanında öğrenim görüyorsanız ve bu alanda bir Tez/Proje araştırması yapacaksanız bu Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı · MBA Tez Yazım Danışmanlığı · İstatistik Veri Analizi İfk ayetleri tefsiri ve islam düşüncesine yansımaları yıl başladığı tefsir yüksek lisans eğitimini “Kasımi Tefsiri'nde Sebeb-i Nüzul Problemi” tezi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitede tefsir alanında “Erken Dönemde  Uzmanlık Alanı : Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Yüksek Lisans Tezi;. Yusuf Suresi'nden Bireysel ve Doktora Tezi;. Kıraat Açısından Begavi Tefsiri. Yayınlar  

Sıra: Tez No: Yazar: Yıl: Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü 1: 19207: SELÇUK HAYLİ: 1990: Cip ve Poyraz köylerinde (Elazığ) nüfus, yerleşme ve ziraat

- Tefsir alanında başvuran 11 adaydan 10'unun "Tefsir alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora Belgesi Yok" gerekçesiyle elendiği ve giriş sınavına yalnızca bir kişinin girmeye hak R- LENDİRME Yüksek Lisans 344 3.52 Tefsir (1413) Doçentlik 7 0.07 Doktora 359 3.67 Yüksek Lisans 1047 10.71 İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)’na göre Tefsir Anabilim da-lında yapılan 1.413 tez esas alındığında, bunlardan 7 tanesi doçent, 359 ade-di doktora ve 1.047 tanesi ise Yüksek Lisans tezidir. Tefsir alanında yapılan çalışmalar ... - ACAR Index Bunu yaparken İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953- 2010) temel alınmak suretiyle Türkiye‟de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinde bir incelemeyi esas almıştır. Ancak zaman zaman tefsir ilmi sahasındaki bazı konulara (tesbitler ve problemlere) temas edilecektir.

Sigma Tez Merkezi - Araştırma Şirketi | Akademik Tez ... YÜKSEK LİSANS TEZLERİ. Yüksek Lisans tezlerinin tüm akademik araştırma süreçlerinde, dinamik çalışma prensiplerine bağlı deneyimli partnerler ile sizlere profesyonel çözüm ortaklığı sunulmaktadır. ilahiyat yüksek lisans - Memurlar.Net - Forum Ebu Sugayr . cevaplar için sağol Allah razı olsun. ben muhasebe ve finansman öğretmenliğinden mezunum. birkaç sorum daha olacak yüksek lisans için kpds yada üds ye girmek gerekir mi ilahiyatta. yüksek lisansta arapça dersi oluyo mu birde benim arapçam yok da o yüzden. tez.yok.gov.tr Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezleri tarayarak, üye olduktan sonra izinli tezlere tam metin(pdf) olarak erişebilirisiniz. DİLBİLİM - LİSANS TEZLERİ

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı Yüksek Öğretim Kurulu Tefsir Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, Kelam Bilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlayıp tezini 1, İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel  Bu tez, konulu tefsir alanında yapılmış bir sûre tefsiri çalışmasıdır. “Konuları Açısından Yâsîn Sûresinin Tefsiri” isimli bu çalışmada muteber klasik tefsir  YÖK Ulusal Tez Merkezi 1986-2007 yılları arası "Dilbilim" tezleri listesi (Excel) Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,  8 Şub 2017 81. Keşşaf Tefsirinde Ahkâm Ayetlerin Yorumlarında İzlediği Yöntem. 82. Muhammed Habenneke el-Meydanî'nin Tefsir Metodu. 83. İbnü'l-  Din Eğitimi alanında bir, Din Sosyolojisi alanında dört yüksek lisans tezi Özellikle İslam Tarihi, Hadis ve Tefsir anabilim dallarında bu ilgi daha da yüksektir. Her öğrenci Tefsir alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Tefsir Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir. Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle). Pedogojik  TEZLİ YÜKSEK LİSANS. TEZ TESLİM ÖNCESİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış tez Danışman öğretim üyesi 

Yüksek Lisans Arama Motoru - Yüksek Lisans Programları 2020

Bunu yaparken İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-. 2010) temel alınmak suretiyle Türkiye‟de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri üzerinde bir. kültesinin “Tefsir ve Kıraat” bölümündeki Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını, çalışıl- dıkları alanlar itibariyle genel bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Kur'an-tefsir sahasında yapılmış olan yüksek lisans tezi ise 1439 olup, bu sayı İlahiyat sahasında yapılmış olan toplam 10983 adet yüksek lisans tezinin  267 Türkiye'de Tefsir Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde Tahkik Çalışmaları Gelinen noktada binden fazla Yüksek Lisans ve Doktora teziyle Tefsir Bilim  günümüze kadar yaklaşık 4.800 civarında Kur'an ve Tefsir alanında lisansüstü tez hazırlanmıştır. Bunların yaklaşık 2.000 (500 doktora 1500 yüksek lisans). Türkiye'de Tefsir alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri öncelikle ele alınacaktır. Lisansüstü eğitim ve tez sisteminin tezlerde kalite ve standartları